umar dureros tratament, periartrita scapulohumerala recuperare, masaj umar blocat drept - fizioterapie stang

PERIARTRITA SCAPULOHUMERALA (PSH)


Umar blocat dislocat, umar dureros tratament periartrita, dureri umarul stang - durere umarul drept
Periartrita scapulohumerala (psh) | Dureri de umar | Umar blocat | Umar dureros | Umarul dislocat | Despre noi | Boli tratate | Preturi | Contact


Periartrita scapulohumerala
 
Dureri de umar dislocat
 
Durere de umar blocat
 
Umar dureros tratament
 
Tratament periartrita
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Bucuresti (pe 02-07-11)

1 Mai - metrou
Calea 13 septembrie
Centre sector 5
Centre de infrumusetare
Cauze periartrita scapulo humerala dreapta
1 Decembrie 1918
Aerogarii - metrou
Abatorului
Alexandru Obregia
Armeneasca
Academiei
Durere de umar - umarul dureros
Academia militara
Andronache
Apeductului
Antiaeriana
Aviatiei 1
Aviatorilor
Avrig
Alexandria
Apusului
Armata Poporului
Aurel Vlaicu
Aviatorului
Apaca
Alba Iulia
Arcul de Triumf
Aparatorii Patriei
Banu Manta 1
Beller
Blaga
Bagdasar  
Big Berceni
Bolintin
Brancoveanu
Brasov
Batistei
Bucovina
Bucur obor
Recuperare umar blocat stang
Bucuresti noi
Barca -Ispirescu
Basarabiei
Bazilescu
Bratianu
Barzesti
Basarabia 2
Baicului
Barbu Vacarescu
Masaj relaxare Baneasa
Bulevardul Carol I
Baba Novac
Berceni - Oltenitei
Barbu Vacarescu
Berzei
C.A. Rosetti
Chitilei
Chitila
Cabinete medicale sector 3
Cabinete medicale BFT sector 2
Coltei
Tratament periartrita umarului
Chirigiu
Charles de Gaulle 2
Chisinau
Corneliu Coposu
Concordiei
Colectorului
Constructorilor
Calarasilor
Centre de recuperare medicala
Cabinete recuperare medicala
Camil Ressu
Campia Libertatii
Casin
Centrul istoric
Circ
Casa Poporului 3
Centru
Colentina
Calarasi
Cursuri reflexoterapie Bucuresti
Cursuri masaj terapeutic
Constantin Brancovean
Costin Georgian
Cismigiu
Cotroceni
Crangasi
Calea Plevnei
Cartierul Latin
Dobroiesti
Dimitrie Pompeiu
Dimitrie Cantemir  
Cabinet reflexoterapie
Cabinet masaj si fizioterapia
Cabinet recuperare medicala
Diham
Delfinului
Dimitrie Leonida
Doamna Ghica 3
Dorobantilor
Drumul Taberei
Dr. Taberei
Muncii
Pantelimon
Dr Sarii
Dudesti
Dorobanti
Dacia
Decebal
Dristor 1
Dristor 2
Eminescu
Eroii Revolutiei
Eroilor
Tratament umar dureros drept
Eroii sanitari
Hurmuzachi
Herastrau
Ferdinand I
Floreasca
Fizicienilor
Fundeni sectorul
Fundulea sectorul
Fabrica de Chibrituri 4
Filaret
Favorit
Simptome periartrita scapulohumerala tratament naturist
Fizioterapie sector 1
Fizioterapie psh Bucuresti
ISPIRESCU- psh MARGEANULUI
 Ion C. Bratianu
Ion Mincu 4
Ion Campineanu
Iancu de Hunedoara
Izvor - metroul
Ilfov
Iancului
Iuliu Maniu
Ion Mihalache
Gherase
Gheorghe Sincai
Grivita - metroul
Gazarului
Calea Grivitei
George Cosbuc
Simptome sector 6
Simptome spondiloza cervicala
Giurgiului
Grigore Moisil
Grigorescu 5
Guvern
George Enescu
Grozavesti
Gorjului
Recuperare dureri de umar
Gara de nord
Giulesti
Giurgiului
Gimnastica medicala hernie de disc
Gimnastica medicala scolioza
Kiseleff
Kogaliceanu
Kinetoterapie Bucuresti
Cabinet kinetoterapie
Exercitii kinetoterapie
Lacul Tei
Zone Lacul Morii
Libertatii
Jose Rizal  
Zone Lascar
Lizeanu
Matei Voievod
Mircea Voda
Marasesti
Magheru
Maica Domnului
Margeanului 5
Matei Ambrozie Ilioara
Moruzzi
Metalurgiei
Moinesti
Morarilor
Mantuleasa 6
Mihai Moxa
Matasari
Kinetoterapia Mosilor
Mihai Bravu
Militari psh
Magheru
Masaj anticelulitic Dr Taberei
Masaj anticelulitic Prelungire Ghencea
Masaj anticelulitic Drumul Sarii
Nerva Traian
Nicolae Titulescu
Natiunile Unite 6
Soseaua Nordului
Nerva Traian
Nicolae Grigorescu – Real Vitan
Obor – Kaufland
Obregia
Octavian Goga
Oltenitei
Otopeni
Orhideelor
 Odaii
Orizont
Masaj de relaxare sector 5
Salon masaj relaxare
Zona Ozana
Zona Pache Protopopescu
Progresului
Pajura
PALLADY, Trapezului
Cartier Pieptanari
Cartier Pipera
Podul Operetei
Polona
Popesti Leordeni
Prosper
Tratament dureri de umar
Piscului
Panduri
Petre Ispirescu
Preciziei
Podul Grant
Progresul
Pacii
Politehnica
Primaverii
Piata Romana
Piata Victoriei
Piata Muncii
Piata Sudului
Piata Unirii
Pantelimon
Prelungire Ghencea
Regina Elisabeta
Regina Maria
Regie
Rahovei
Roseti
Reflexoterapie puncte talpa
Reflexoterapie harta piciorului
Rosu
Ritmului
Romancierilor
Ramnicu Sarat
Republica sectoare
Rahova sectoare
Regie
Serban Voda
Saloane Bucuresti
Recuperare umar dureros stang
Saloane de infrumusetare
Salajan
Splaiul Independentei
Semanatoarea
Stefan cel Mare
Stirbei Voda
Salaj
Sebastian
Stefan cel Mare
Stirbei Voda – Cismigiu
Straja
Sudului
Sincai
Sfanta Vineri
Sfanta Maria
Salon masaj anticelulitic Bucuresti
Salon masaj de relaxare Bucuresti
Salon reflexoterapie
Tudor Vladimirescu
Timisoara
Teiul Doamnei
Tei
Titan
Tineretului
Timpuri Noi
Turda
Masaj terapeutic Bucuresti
Masaj terapeutic Timisoara
Trapezului
Durere de umar - umarul blocat
Theodor Palldy
Universitate
Universitatii
Uverturii
Vacaresti
Vergului
Voluntari
Viilor
Victoria
Vitan - Barzesti
Vartejului
Vasile Milea
Cartierul Virtutii
Cartierul Valea Oltului
Vitan
Vatra Luminoasa
Valea cascadelor
Veteranilor
Piata Amzei
Piata Domenii
Piata Galati
Piata Matache
Piata Sudului
Piata Presei Libere
Masaj terapeutic Victoriei
Ilfov
Magurele
Bragadiru
Clinceni
Domnesti
Ciorogarla
Chiajna
Buftea
Mogosoaia
Tunari
Cornetu
Parcuri
Alexandru Ioan Cuza - Parcul IOR
Bazilescu - Nicolae Balcescu
Bordei
Gradina Botanica Dimitrie Brzndza
Circul de Stat
Parcul Copilului
Moghioros
Gradina Episcopiei
Parcul Florilor
Garii de Nord
Herastrau
Gradina Icoanei
Ioanid - Ion Voicu
National - fost 23 august
Plumbuita
Gheorghe Petrascu
Balta Alba
Titanii
Reflexoterapia contraindicatii
Reflexoterapia video harta
Gradina Zoologica
Fizioterapia Iancului
Fizioterapia Colentina
Masaj anticelulitic Moghioros
Fizioterapie Pantelimon
Gimnastica medicala Militari
Kinetoterapia sector 4
Kinetoterapia Obor
Kinetoterapie exercitii fizice
Recuperare periartrita scapulohumerala stanga
Tratament umar blocat drept simptome

 

 

 


Call Center

Programari Kinetoterapie, Fizioterapie si Masaj

0760.723.703

SEDII KINETIKO BUCURESTI

 Sediul 1 : BRANCOVEANU, EROII REVOLUTIEI, OLTENITEI, BERCENI, TINERETULUI
Adresa:  Bd. Constantin Brancoveanu nr. 6, bl.B1 sc.3, Parter, ap. 65
SECTOR 4
Punct de reper : stradal pe Bd. C-tin Brancoveanu, al 2-lea bloc pe dreapta, cum se vine de la Metrou Brancoveanu

Sediul 2: MILITARI, CRANGASI
Adresa:  Bd. Iuliu Maniu, nr 69, bl. 5P, sc. 5, et. 1, ap. 169
SECTOR 6
Punct de reper: Intre Piata Gorjului si str. Valea Lunga, pe partea opusa pietei, pana in farmacia REMEDIO

Sediul 3: IANCULUI, PANTELIMON, VATRA LUMINOASA
Adresa:  Sos. Iancului nr. 31, ETAJ 4 - Cladirea Empire Tower
SECTOR 2
Punct de reper: La 500 metri pe partea stanga pe Sos. Iancului din intersectia cu Sos. Mihai Bravu (restaurantul INTERMACEDONIA)


Sediul 4: DR.TABEREI (Piata Moghioros), PRELUNGIREA GHENCEA, BD.TIMISOARA
Adresa:  Bd. Dr. Taberei, nr.39, bl. 801, sc. B, parter, Ap. 45
SECTOR 6
Punct de reper: Langa fosta Posta-Telefoane


Sediul 5: 13 SEPTEMBRIE, TRAFIC GREU, PANDURI, HOTEL MARRIOT
Adresa:  Calea 13 Septembrie, nr. 162, et.3
SECTOR 5
Punct de reper: In cladirea nou construita de sticla de langa fosta Administratie Financiara a sectorului 5, la intersectia Trafic Greu cu Str. 13 Septembrie- la parter este un Mega Image


Sediul 6: PIATA VICTORIEI
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu nr. 10, bl. 20, sc. C, parter, ap. 124
SECTOR 1
Punct de reper : Pe partea dreapta la iesirea din pasajul Victoriei, pe Bd. Nicolae Titulescu colt cu str.  Dr.Felix (blocul cu magazinul TCM-produse germane; intrarea se face din str. Dr.Felix)


 Sediul 7:  MUNCII, BABA NOVAC, DRISTOR, MIHAI BRAVU
Adresa:  Sos. Mihai Bravu nr.295, bl.15, sc.B, parter, ap.39, interfon 39
SECTOR 3
Punct de reper: Stradal pe Mihai Bravu, intre rondul Baba Novac si Dristor, langa biserica vis-a-vis de benzinaria Rompetrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRELE MEDICALE KINETOMEDICA
INFORMATII SI PROGRAMARI
031.429.50.58
0766. 735.404
0722. 555.112

SEDII IN BUCURESTI

Sediul 1: IANCULUI, PANTELIMON, VATRA LUMINOASA
Adresa:  Sos. Iancului nr. 31, et. 4 - in cladirea EMPIRE TOWER
SECTOR 2

Punct de reper: La 500 metri pe partea stanga pe Sos. Iancului din intersectia cu Sos. Mihai Bravu (restaurantul INTERMACEDONIA)

kinetomedica@yahoo.com 


  Sediul 2: DR.TABEREI (Piata Moghioros), PRELUNGIREA GHENCEA, BD.TIMISOARA 

Adresa:  Bd. Dr. Taberei, nr.39, bl. 801, sc. B, parter, Ap. 45
SECTOR 6

Punct de reper: Langa fosta Posta-Telefoane
kinetomedica@yahoo.com


Sediul 3: MILITARI, CRANGASI
Adresa:  Bd. Iuliu Maniu, nr 69, bl. 5P, sc. 5, et. 1, ap. 169
SECTOR 6

Punct de reper: Intre Piata Gorjului si str. Valea Lunga, pe partea opusa pietei, pana in farmacia REMEDIO
kinetomedica@yahoo.com


Sediul 4: 13 SEPTEMBRIE, TRAFIC GREU, PANDURI, HOTEL MARRIOT                                                  
Adresa:  Str. 13 Septembrie, nr. 162, et. 3
SECTOR 5

Punct de reper: In cladirea nou construita de sticla de langa fosta Administratie Financiara a sectorului 5, la intersectia Trafic Greu cu Sos. 13 Septembrie - la parter este un Mega Image
kinetomedica@yahoo.com


Sediul 5: PIATA VICTORIEI
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu nr. 10, bl. 20, sc. C, parter, ap. 124
SECTOR 1

Punct de reper : Pe partea dreapta la iesirea din pasajul Victoriei, pe Bd. Nicolae Titulescu colt cu str.  Dr.Felix (blocul cu magazinul TCM-produse germane; intrarea se face din str. Dr.Felix)
kinetomedica@yahoo.com


 Sediul 6:  MUNCII, BABA NOVAC, DRISTOR, MIHAI BRAVU
Adresa:  Str. Dristorului, nr. 81-88, bl. B13, sc. 1 (ATENTIE ! NU scara A), et.1, ap. 04 - Deasupra farmaciei DONA
SECTOR 3

Punct de reper: Chiar in rondul Baba Novac in blocul mare in forma de semicerc, cu caramizi rosii, deasupra farmaciei DONA si a centrului de optica medicala.
kinetomedica@yahoo.com


 Sediul 7 : BRANCOVEANU, TINERETULUI, EROII REVOLUTIEI, OLTENITEI, BERCENI

Adresa: Bd. Constantin Brancoveanu nr 6, bl. B1, sc.3, Parter, ap. 65
SECTOR 4

Punct de reper: Stradal pe Bd. C-tin Brancoveanu, al 2-lea bloc pe dreapta, cum se vine de la Metrou Brancoveanu

kinetomedica@yahoo.com


 


  

Ne puteti contacta si completand formularul de mai jos

 

 

Nume:
E-mail:
Telefon:
Mesaj:

Security
Cod:
 


Copyright © 2018 CENTRUL MEDICAL MEDIKUS . Toate drepturile rezervate.
 
Cabinet de recuperare medicala - puteti sa efectuati sedinte de fizioterapie, gimnastica si masaj terapeutic pentru dureri de umar blocat stang, psh drept, hernie de disc si spondiloza cervicala etc. Exercitii pentru dureri de umeri (umar dureros) care fac parte dintr-un program de kinetoterapie actionand impotriva umarul dislocat si periartrita scapulohumerala tratament   Centru de fizioterapie care efectuieaza proceduri de electroterapie (ultrasunet umar dureros, laserterapie psh si magnetoterapie) pentru pacienti cu periartrita scapulohumerala dislocat stang sau durere de umar blocat drept cu simptome insuportabile cu ajutorul unor programe bine stabilite de gimnastica (recuperare medicala) cu exercitii fizice - dureri de umar   Periartrita scapulo humerala - recuperare post operatie in centrul nostru din Bucuresti sau prin exercitii dureri la umeri kinetoterapie la domiciliu pentru bolnavi care nu se pot deplasa si elaboram scheme de tratament pentru diferite afectiuni a unui umar blocat drept sau umar dislocat stang. Tratamentele aplicate de catre noi au caracter naturist fara durere si fara substante chimice sau toxice si sunt alcatuite de specialisti in domeniul (kinetoterapeuti sau balneokinetoterapeutic) - gimnastica si masaj pentru umar dureros